Atıklara Değer Katıyoruz

Komporize, atık çay liflerinden çevre dostu kompozit malzemeler üretmektedir.

Çay, kültürümüzün merkezinde yer almaktadır ve Türkiye; kişi başına çay tüketiminde dünyada birinci, toplam çay üretiminde ise beşinci sıradadır.

Ülkemizde her yıl, çay üretimi sonucunda 60.000 tondan fazla çay lifi atığı üretilmektedir. Atık olarak değerlendirilen bu değerli hammadde, ya boş alanlarda bekletilerek çürümekte ya da yakılarak yok edilmeye çalışılmaktadır.

Komporize olarak, üzerinde yaşadığımız ve gelecek kuşaklara aktaracağımız ülkemiz için elimizdeki çay liflerini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Kültürümüzde önemli bir yeri olan çayı herkesin tanımasını ve üreteceğimiz ürünlere herkesin ulaşabilmesini hedefliyoruz.


Ürünlerimiz


ComposTea
PlasTea
DusTea


Bağlantılarımız


İletişim

Ocak Mah. Sanayi 1. Sk.
Sanayi C No: 5B
Rize, Pazar
Türkiye