Atıklara Değer Katıyoruz

Komporize, atık çay liflerinden çevre dostu kompozit malzemeler üretmektedir

/We Add Value To Waste

Komporize produces eco-friendly composite materials from waste tea fibers.

Çay, kültürümüzün merkezinde yer almaktadır ve Türkiye; kişi başına çay tüketiminde dünyada birinci, toplam çay üretiminde ise beşinci sıradadır.

Ülkemizde her yıl, çay üretimi sonucunda 60.000 tondan fazla çay lifi atığı üretilmektedir. Atık olarak değerlendirilen bu değerli hammadde, ya boş alanlarda bekletilerek çürümekte ya da yakılarak yok edilmeye çalışılmaktadır.

Komporize olarak, üzerinde yaşadığımız ve gelecek kuşaklara aktaracağımız ülkemiz için elimizdeki çay liflerini en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Kültürümüzde önemli bir yeri olan çayı herkesin tanımasını ve üreteceğimiz ürünlere herkesin ulaşabilmesini hedefliyoruz.


Tea is located in the center of our culture and Turkey, ranks first on tea consumption in the world per capita and ranks fifth in total tea production.

In our country, more than 60.000 tons of tea fiber waste is produced every year as a result of tea production. This valuable raw material, which is considered as waste, is either decomposed by waiting in empty areas or being destroyed by incineration.

We want to make the best use of our tea fibers for our country, which we live on and transfer to future generations. We aim to ensure that everyone knows the tea which has an important place in our culture and everyone can access the products we produce.


Ürünlerimiz
/Our Products


ComposTea
PlasTea
DusTea

Bağlantılarımız
/Our Connections


2017
BIGG Desteği
/BIGG Support

2017
Finalist

2017
Finalist

2019
Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk Kategorisi 1.liği
/R&D Project Market Plastics and Rubber Catergory 1st Place

2019
Finalist

2019
Sosyal Fayda Ödülü
/Social Benefit Award


İletişim
/Contact

Ocak Mah. Sanayi 1. Sk.
Sanayi C No: 5B
Rize, Pazar
Türkiye