Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 Önlemeyi Geçtik

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 600 proje başvurusu içinden ilk 60 projenin içinde yer aldık. Bir günlük eğitim programına katıldık. Süreç devam etmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma için bizde firmamızı değerli juri üyelerine anlattık.

Leave a Reply

Your email address will not be published.