Ürünlerimiz

ComposTea
Çay lifi + su bazlı bağlayıcı = keçe

PlasTea
Toz halindeki çay lifi + plastik= granül

DusTea
Toz halindeki çay lifi + bağlayıcı = toz