Ürünlerimiz/Our Products

ComposTea
Çay lifi + su bazlı bağlayıcı = keçe
Tea fiber + water based binder = mat

PlasTea
Toz halindeki çay lifi + bağlayıcı = granül
Tea powder + binder
= granule

DusTea
Toz halindeki çay lifi + bağlayıcı = toz
Tea powder + binder
= powder