Hakkımızda

Türkiye’de çay üretimi yılda yaklaşık 1,2 milyon tonla dünyada beşinci sırada yer almakta ve bu süreçte çay lifi atıkları üretilmektedir. Bu elde edilen odunsu malzeme; çay fabrikalarında üretimin çeşitli aşamalarında ayrılan ve biriktirilen çay çöpü, lifler ve çay tozu karışımıdır. Çay işleminden sonra ortaya çıkarılan çay lifi miktarının; yılda 60-70 bin tonla kayda değer olduğu, hiçbir şekilde değerlendirilmediği ve yanma veya çürümeye bırakılma şeklinde imha edildiği açıktır. Bu çözümler çevre sorunlarına, işçilik kaybına, ek maliyete ve daha da önemlisi ticari değere dönüşebilecek bir ürünün tahrip olmasına neden olmaktadır.

Komporize, farklı oranlarda karıştırılmış çay lifi ve/veya çay tozu ile plastik kompozit malzeme üretmektedir. Çeşitli fabrikalardan, farklı yöntemlerle filtrelenen çay atıkları ve termoset veya termoplastik olarak yapılandırılmış plastik malzemeler kullanılmaktadır. Karışımlardaki lif içeriği, kullanım alanına bağlı olarak% 90’a kadar artırılmaktadır. Atık çay lifli plastik ham maddelerle birleştirilmiş ürünler, saf plastikten daha doğal ve çevre dostudur. Komporize, bu ürünlerin doğada diğer plastiklerden daha erken kaybedilmesini sağlayarak bu plastiklerin neden olduğu çevresel hasarı azaltmayı amaçlamaktadır. Üretilen hammaddeler; otomotiv, mobilya, inşaat, mimarlık, oyuncak endüstrisi ve tüketicilere son ürünler üreten şirketlere yöneliktir.