Hakkımızda/About Us

Türkiye’de çay üretimi yılda yaklaşık 1,2 milyon tonla dünyada beşinci sırada yer almakta ve bu süreçte çay lifi atıkları üretilmektedir. Bu elde edilen odunsu malzeme; çay fabrikalarında üretimin çeşitli aşamalarında ayrılan ve biriktirilen çay çöpü, lifler ve çay tozu karışımıdır. Çay işleminden sonra ortaya çıkarılan çay lifi miktarının; yılda 60-70 bin tonla kayda değer olduğu, hiçbir şekilde değerlendirilmediği ve yanma veya çürümeye bırakılma şeklinde imha edildiği açıktır. Bu çözümler çevre sorunlarına, işçilik kaybına, ek maliyete ve daha da önemlisi ticari değere dönüşebilecek bir ürünün tahrip olmasına neden olmaktadır.

Komporize, farklı oranlarda karıştırılmış çay lifi ve/veya çay tozu ile plastik kompozit malzeme üretmektedir. Çeşitli fabrikalardan, farklı yöntemlerle filtrelenen çay atıkları ve termoset veya termoplastik olarak yapılandırılmış plastik malzemeler kullanılmaktadır. Karışımlardaki lif içeriği, kullanım alanına bağlı olarak% 90’a kadar artırılmaktadır. Atık çay lifli plastik ham maddelerle birleştirilmiş ürünler, saf plastikten daha doğal ve çevre dostudur. Komporize, bu ürünlerin doğada diğer plastiklerden daha erken kaybedilmesini sağlayarak bu plastiklerin neden olduğu çevresel hasarı azaltmayı amaçlamaktadır. Üretilen hammaddeler; otomotiv, mobilya, inşaat, mimarlık, oyuncak endüstrisi ve tüketicilere son ürünler üreten şirketlere yöneliktir.


Tea production in Turkey ranks fifth in the world with approximately 1.2 million tons per year and tea fiber waste is produced during this process. This resulting woody material is a mixture of tea litter, fibers and tea powder that is separated and accumulated at various stages of production in tea factories. It’s obvious that the amount of tea fiber revealed after the tea process is significant with 60-70 thousand tonnes annually, which are not evaluated in any way and destroyed in the form of burning or being left to rot. These solutions cause environmental problems, loss of labor, extra cost, and more importantly, destruction of a product that can be turned into commercial value. 

Komporize manufactures plastic composite material with tea fiber and/or tea powder mixed in different ratios and methods by using tea waste from factories filtered to various extents, and plastic material structured as thermoset or thermoplastic. The fiber content in the blends is up to 90% depending on the area of ​​use. Products with waste tea fiber combined with plastic raw materials are more natural and environmentally friendly than those made with pure plastic. Komporize aims to reduce the environmental damage caused by the plastics remaining in nature by ensuring that these products are lost earlier in nature than other plastics. Produced raw materials address automotive, furniture, construction, architecture, the toy industry and the companies that produce end products for consumers.